Fondi osakute ostu vormistamine

Palume pöörata tähelepanu, et ainult neil investoritel, kes vastavad fondi reeglitega ettenähtud tingimustele, on õigus osta osakuid.
  • minimaalne esialgne investeeringute maht on 100 000 eurot ning te kinnitate, et teil on piisavad teadmised investeerimisest ja sellega kaasnevatest riskidest ning teil on ettekujutus riskikapitali fondi riskitasemest;
  • te töötate või on vähemalt ühe aasta jooksul olnud ametis finantsvaldkonnas, mis nõuab teadmisi väärtpaberitesse investeerimise kohta;
  • te olete eelmise nelja kvartali jooksul teinud väärtpaberiturul keskmiselt vähemalt kümme olulises mahus tehingut igas kvartalis;
  • teie väärtpaberiportfelli maht ületab 500 000 EUR.
Kohustuslikud on ka järgmised tingimused:

Investori kinnitus

Fondi osakud võivad osta ainult need investorid, kes vastavad fondi eeskirjades sätestatud tingimustele.

Investori kontaktandmed

Neid andmeid on vaja fondi osakute ostutehingu vormistamiseks.

Arvelduskonto ja väärtpaberikonto numbrid

Neid andmeid on vaja fondi osakute ostutehingu vormistamiseks. Samuti määratakse kindlaks tehingu summa ja vajalik fond.

Sisestatud andmete kontroll ja allkiri

Veenduge, et sisestatud andmed on õiged ja allkirjastage avaldus digitaalselt või paberil.